TAEKWONDO

znak svetovej taekwondo federácie

Čo je taekwondo?

Taekwondo je tradičné kórejské bojové umenie a moderný bojový šport. Taekwondo sa vyvíjalo podobne ako judo, box, zápasenie, ako bojový šport jeden proti jednému.

Názov taekwondo sa skladá z troch slov:

TAE       - systém techník nôh

KWON  - systém techník rúk

DO        - cesta

Cvičenci taekwondo môžu rozvíjať fyzickú stránku a mentálnu silu pomocou kibon dong džang - základných techník, pumse - súborných cvičení, kjokpa - lámacích techník, mačo kjorugi - riadeného zápasu, džaju kjorugi - voľného zápasu a hosinsul - sebeobrany.

Taekwondo predstavuje aj úplny fitness program.

Cvičením širokého spektra zručnosti taekwondo sa môže cvičenec pripraviť nielen na súťaže ale aj na situáciu, keď je ohrozený jeho život.

taekwondo & hapkido

ústredie svetového taekwonda

Pokiaľ taekwon znamená externú (fyzickú) formu učenia, tak do znamená vnútornú (duchovno-psychickú) formu umenia. Podstata taekwondo začína duchom bojového umenia. Je to cesta sebazdokonaľovania sa prostredníctvom vnútornej práce - zápasom medzi temnými a svetlými stránkami nášho bytia.

Taekwondo teda môžeme definovať ako filozoficko-fyzicko-duševnú aktivitu, prostredníctvom ktorej môže cvičenec dosiahnuť najvyššiu úroveň zjednotenia tela, mysle a ducha.


"Víťaz je ten, kto zvíťazí sám nad sebou"