ČO JE DAIAMONDU MUSADO - DIAMANTOVÁ CESTA BOJOVNÍKA ?

Daiamondu Musado založil Zdenko Krajčovič a vzniklo na Slovensku v roku 2006.

    Každý cvičí inak, su rôzne štýly, formy, nástroje, ale dôležité je to k čomu slúžia, čo je ich cieľom a teda čo je cieľom cvičenia. Forma, prostriedok, nástroj môže byť rovnaký a pritom ciele sú odlišné (napr. existuje nôž - forma a tento nôž môže byť použitý ako cieľ: na odkrojenia chleba alebo zabitie človeka), a naopak, formy sa môžu odlišovať ale cieľ je rovnaký (napr. 5+5=10, 3+7=10, 8+2=10). Nezáleží ani tak veľmi na tom, aká je forma, prostriedok, nástroj alebo štýl dôležité je aký je cieľ.

    Máme určitý cieľ a ako formu a spôsob na jeho dosiahnutie sme si zvolili bojové umenie, ktoré nám slúži ako nástroj na zjednotenie, tela, mysle a ducha, na zdokonalenie samých seba ako ľudských bytostí. Je to pre nás nástroj, ktorý používame na odstránenie vlastných negatívnych stránok a na to, aby sme sa stali lepšími ľudmi.

    Robíme Daiamondu Musado - Diamantová cesta bojovníka. Človek nikdy v živote nedosiahne bod, v ktorom si môže povedať : "Som dokonalým človekom, nemám žiadnu chybu, nie som ani trocha sebecký, namyslený (a pod.), už nie je nič zlepšovať". Cesta sebazdokonaľovania je nekonečný proces, práca trvajúca celý život, je to cesta s nedosiahnuteľným cieľom (aj keď je tento cieľ nedosiahnuteľný, aj tak je potrebné si ho ustanoviť, smerovať k nemu a usilovať sa ho dosiahnuť). Predstavte si, že každý človek v sebe nosí čistý diamant, pevný, jasný, číri. Tento diamant symbolizuje dokonalého človeka. Ale my ľudia nie sme dokonalými po telesnej, morálnej, duševnej, duchovnej stránke a stále je v týchto oblastiach čo zlepšovať, je to akoby bol tento diamant zanesený špinou a nánosmi negatívnych vlastností, postojov, zvykov atď. My sme sa podujali tento diamant očisťovať a bojovať s nánosmi ktoré ho zakrývajú. A keďže každý kto s niečim bojuje je bojovník, a tak aj my sme bojovníci (ktorý vlastne bojujú sami so sebou). Vydali sme sa na Diamantovú cestu bojovníka (Daiamondu Musado).

    Daiamondu Musado vzniklo z nutnosti (potreby) pomenovať nástroj - bojové umenie, ktorý používame, a taktiež cestu po ktorej sa chceme uberať. Daiamondu Musado nie je nové bojové umenie, ale označuje spôsob akým chceme už existujúce bojové umenia vykonávať a na čo ich chceme (ako nástroj) používať (predovšetkým sú to kórejské bojové umenia - Taekwondo, Hapkido a Hankido, ale aj japonské - Karate, Aikido a čínske - Tai či). Zdá sa, že tento veľký počet bojových umení nie je možné zvládnuť. Hoci majú svoje špecifiká, majú i mnoho rovnakých foriem - techník, napr. predný kop v japonských bojových umeniach sa nazýva mae geri a v kórejských ap čagi, atď. A práve zjednocujúcim vnútorným prvkom je Daiamondu Musado

"Víťaz je ten, kto zvíťazí sám nad sebou"